Nötkött och bitcoin

The Third Industrial Revolution: A Radical New Sharing Economy (Maj 2019).

Anonim

Om nivån på deltagande visat genom mötesuppgift är en tillförlitlig indikator, Bitcoin intresse tycks stiga i Argentina. Landets 25% årliga inflationstakt ger sina invånare ett starkare incitament att betrakta Bitcoin som en fristad än invånarna i nästan alla andra länder, och många observatörer har noterat hur Bitcoin är naturligt anpassat för omständigheterna kring den inflationsklagade argentinska befolkningen.

Det finns emellertid ett hinder att övervinna, men innan Bitcoin kan komma in i Argentina eller andra nationer med liknande ekonomiska situationer. En del av anledningen till att Bitcoin är så illa behövs i Argentina är på grund av de stränga kapitalkontrollerna som gör det mycket dyrt och svårt för genomsnittliga invånare att flytta valuta internationellt. Detta ger ett problem för Bitcoin adoption eftersom för närvarande de flesta bitcoins i världen som är tillgängliga för köp erbjuds i utbyte mot dollar eller euro.

Denna barriär kommer att övervinnas, eftersom Bitcoin-användningen börjar komma in i nästa steg i bootstrapping-processen, där tillväxten drivs av handel snarare än genom valutaspekulation. I länder där den internationella förflyttningen av äldre valutor är begränsad och dyr men väldigt bra, får de fortfarande passera gränsen i en utgående riktning. Det är denna handel med materiella varor som utgör den bästa avenyn för Bitcoins att komma in i den nationens ekonomi.

Fortsatt med Argentina som ett exempel är den mest uppenbara ingången för Bitcoins biffexporten. Denna produkt är i hög efterfrågan runt om i världen och utgör en betydande del av sin totala exportmarknad. Här är ett exempel på hur en grupp av Bitcoin-medvetna entreprenörer i Argentina skulle kunna ansluta den utländska efterfrågan på argentinsk nötkött med den inhemska efterfrågan på Bitcoins:

Det första steget skulle vara att bilda en ARS (argentinsk peso) denominerade Investeringsfond. Det skulle inte behöva vara stort till att börja med, kanske bara tillräckligt för att köpa några ton nötkött i grossistledet. Fonden skulle köpa nötkött från lokala bönder och sälja den internationellt till importörer som vill betala med bitcoins, till en rabatt under det rådande marknadspriset. Fonden skulle då sälja de mottagna bitcoinsna till argentinier, antingen via OTC-affärer eller på hembyte, och använda ARS som de mottar för att finansiera nästa försändelse.

Vid första anblicken verkar det inte vara en lönsam verksamhet, men med några rimliga och konservativa antaganden kan det sluta vara ganska lukrativt för alla inblandade. Följande antaganden gäller för resten av denna artikel: priset på bitcoin i icke-ARS-valutor kommer att förbli stabilt, varken öka eller minska med något betydande belopp, kommer devalveringen av ARS att fortsätta med en konstant 25% årlig kurs och tillräcklig inhemsk efterfrågan på bitcoins existerar och kommer att växa åtminstone samma takt som fondens verksamhet.

Med dessa antaganden på plats kan vi anta att ett bitcoin köpt idag i Argentina kommer att vara värd 25% mer i ARS-villkor ett år från nu och 6. 25% mer tre månader från nu. Om argentinska bitcoinköpare är villiga att betala en 3. 75% provision (ett konservativt antagande baserat på förhållandena på marken), är det rimligt att anta att ett bitcoin mottaget idag kunde säljas för 10% mer om tre månader. När fondförvaltarna rimligen kan förvänta sig de bitmynt som de erhåller eftersom betalning kan säljas för en vinst på 10% på tre månader är det meningsfullt att de säljer biff internationellt med en rabatt, kanske 3%, för att övertyga importörerna att betala med bitcoins . Observera att eftersom Argentinas regering för närvarande inför en otillåtet exportskatt på 15% på nötkött, leder en sänkning av försäljningspriset med 3% till en importör på 3,45%.

Om fonden kan uppnå en nettovinst på 7% genom att acceptera bitcoins med 3% rabatt och sälja dem tre månader senare för 10% mer kunde de cykla genom sitt rörelsekapital fyra gånger om året, vilket resulterar i 31% nominell vinst och en 6% årlig inflationsjusterad avkastning. Det enda kravet är att den inhemska efterfrågan på bitmynt växer tillräckligt för att absorbera bitcoins som säljs av fonden.

Om någon av antagandena visade sig underskatta efterfrågan på bitcoiner i Argentina eller växelkursen i Bitcoin internationellt, skulle den faktiska lönsamheten för denna fond naturligtvis kunna bli betydligt större.

Nu har vi sett ett möjligt sätt att bitcoin kan komma in i ekonomierna i de länder som behöver det mest, även om valutakontroll gör det omöjligt att flytta äldre valutor ut ur dessa länder. Eftersom det inte finns någon trovärdig indikation om att valutakontrollen börjar lösa någon gång snart kommer denna form av arbitrage att bli det primära sättet på vilket Bitcoins kan handlas internationellt och kommer att föra världen ett steg närmare den eventuella förfalskningen av äldre valutor.