Volymen bitcoin trades fortsätter överskridandet i brasilien

Trading Direkt 2017-12-12 (Maj 2019).

Anonim

Volymen av bitcoinaffärer i Brasilien ökade snabbt i Brasilien sedan maj. Under de senaste månaderna har volymen av alla bitcoinaffärer ökat från 1 US dollar. 65 miljoner till 2 USD. 6 miljoner, vilket visar en ökning av volymen på 158 procent per månad i samtliga börser.

I augusti har Mercado Bitcoin, den största bitcoinutbytet i Brasilien, bearbetat 28,4 procent av all marknadsandel eller 740 480 dollar för bitcoinaffärer.

Bild via bitValor

Enligt BaseBit grundare Daniel Novy är majoriteten av bitcoinrelaterade nyheter som presenteras av de stora nyheterna i Brasilien negativa och påverkar den potenta brasilianska befolkningen som är underbanken och underskattad av finansinstitut.

Trots den negativa bilden av bitcoin som byggts av media, blir många handlare mer öppna för att använda bitcoin på grund av sina låga transaktionsavgifter och höga internationella valutakurser. Med de strikta finansiella bestämmelserna i länder som Argentina och Brasilien är det extremt svårt att flytta den lokala valutan ut ur landet. Bitcoin däremot har en hög internationell växelkurs som gör det möjligt för handlare att lagra sin inkomst i en likvida valuta eller tillgång.

"Problemet vi har i Brasilien är att de enda nyheterna som blir vanliga är de dåliga. Bitcoin har ett dåligt rykte här men i alla fall är köpmännen definitivt öppna för det, "berättade Novy Bitcoin Magazine .

Bild via bitValor